กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตอาสาสมัครช่วยเหลือเพื่อนนิสิตพิการ ประจำปีการศึกษา 2561-2562

20/3/2563 11:18:30น. 2393
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางสาวจรัสศรี แก้วมูล นิสิตสาขาภาษาไทย วิทยาลัยการศึกษา ดูแลเพื่อนนิสิตพิการทางด้านร่างกาย และการเคลื่อนไหว นางสาวธนัญญา คำนาน นิสิตสาขาสาธารณสุขอนามัยชุมชน แพทยศาสตร์ และนางสาวปรียาภรณ์ คำนาน นิสิตสาขาภาษาไทย วิทยาลัยการศึกษาดูแลเพื่อนนิสิตพิการซ้อน ทางด้านร่างกาย การเคลื่อนไหว และสื่อความหมาย โดยมี ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นผู้มอบเกียรติบัตรยกย่องเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี มีจิตอาสาในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นิสิตพิการ เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นิสิตอาสาสมัครช่วยเหลือเพื่อนนิสิตพิการ ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม ตลอดปีการศึกษา 2561-2562 นิสิตอาสาสมัครช่วยเหลือเพื่อนนิสิตพิการ ทั้ง 3 คน ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกตามความจำเป็นพิเศษอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้เพื่อนนิสิตพิการได้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข ในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยา


facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รักชนู วงศ์วุฒิ   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
20/3/2563 11:18:30น. 2393
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตอาสาสมัครช่วยเหลือเพื่อนนิสิตพิการ ประจำปีการศึกษา 2561-2562

#กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ #มอบเกียรติบัตร #นิสิตพิการ


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน