แชร์ Twitter   
712
  

นักเรียนสาธิตม.พะเยา ได้รับรางวัล โครงการสอบแข่งขันวัดอัจริยภาพทางวิชาการในรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันวัดอัจริยภาพทางวิชาการในรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท เซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โดยนักเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ รายวิชาคณิตศาสตร์ (Math Genius) ได้แก่
1. นางสาวพรภรณ์ บุญยู่ฮง ได้รับรางวัลอันดับ 1 ของจังหวัดพะเยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2 นายภวัต เพียรงาม ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ของจังหวัดพะเยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายวิชาวิทยาศาสตร์ (Science Genius) ได้แก่
1. นางสาวกันยกร เป็กเครือ ได้รับรางวัลอันดับ 1 ของจังหวัดพะเยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2. นางสาวปิยธิดา ยังมั่ง ได้รับรางวัลอันดับ 1 ของจังหวัดพะเยา ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย ม.5-6
 ภาพ :   ทีมสื่อโรงเรียนสาธิต   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/3/2563 15:43:08

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน