คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมรับสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน PM 2.5 และแนวทางการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 20/3/2563 17:30:42น. 1131

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมรับสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน PM 2.5 และแนวทางการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.อรัณภัค พิทักษ์พงษ์ ได้จัดเตรียมห้องสำหรับ รับสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน PM 2.5 และแนวทางการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ประกาศิต ทอนช่วย อาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว และอาจารย์สายฝน ผุดผ่อง อาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการตรวจปริมาณฝุ่นพื้นที่ปลอดภัย Safe Zone และยังได้จัดเตรียมแอลกอฮอร์ 70% ไว้หน้าห้องก่อนเข้าใช้บริการ และเพื่อความปลอดภัยสำหรับอาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่เข้ามาใช้บริการ
facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/3/2563 17:30:42

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน

โครงการ TQA Criteria  </a><div style=

4 โครงการ TQA Criteria

 20 ม.ค. 2564    208