คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับทีม "ชีวิตนอกกรุง Localist" ซึ่งเป็นสารคดีเชิงข่าวจากช่อง Thai PBS 24/3/2563 20:26:28น. 1097

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับทีม "ชีวิตนอกกรุง Localist" ซึ่งเป็นสารคดีเชิงข่าวจากช่อง Thai PBS
วันที่ 24 มีนาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดี คณาจารย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ต้อนรับทีม "ชีวิตนอกกรุง Localist" ซึ่งเป็นสารคดีเชิงข่าวจากช่อง Thai PBS ที่ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 13.00-13.30 น. ให้ความสนใจจะถอดบทเรียน "โคขุนดอกคำใต้ มหาวิทยาลัยพะเยา" ซึ่งเป็นการพัฒนาการผลิตเนื้อโคคุณภาพจากท้องถิ่นไทยภาคเหนือสู่สากล โดยมีผู้ให้ข้อมูล คือ รองศาสตราจารย์ ดร.โชค โสรัจกุล หัวหน้าโครงการวิจัย และคณะ ทั้งนี้โครงการ “โคขุนดอกคำใต้” ได้เริ่มดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบการบูรณาการแบบสหสาขาและหน่วยงานครบทุกด้านทั้งการวิจัย บริการวิชาการ และ การเรียนการสอน สามารถสร้างผลงานตีพิมพ์ได้ทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ การบริการวิชาการแก่เกษตรกรในภาคเหนือซึ่งทำให้สามารถผลิตเนื้อโคได้คุณภาพและลดต้นทุนการผลิต รวมไปถึงการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและทำงานร่วมกับชุมชนซึ่งสามารถนำผลงานไปใช้ได้จริงและได้รับรางวัลระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง 
facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/3/2563 20:26:28

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน