คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน การศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer)

26/3/2563 16:33:11น. 1630
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์_มหาวิทยาลัยพะเยา

          บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Powerpoint, LMS (Learning Managememt System) และ Google meet เพื่อการใช้งาน รวมถึงคุณสมบัติต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และคุณธนากร ภู่กร นักวิขาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากร

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
26/3/2563 16:33:11น. 1630
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน การศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer)

#เรียนออนไลน์ #การอบรม #LMS #Powerpoint #Googlemeet


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน