คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้แก่นิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

26/3/2563 16:35:13น. 2277
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์_มหาวิทยาลัยพะเยา

               วันที่ 7-8 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้แก่นิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ โดยมีทั้งหมด 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 English for Edutainment โดยอาจารย์ยูถิกา เตชะศิริวรรณ, ฐานที่ 2 English Worldwide โดยอาจารย์รุ่งอรุณ อินใจ, ฐานที่ 3 English for Juveniles โดยอาจารย์สว่างฤทัย อัยกร และฐานที่ 4 English is Fun โดยอาจารย์จอมภพ ณ นครพนม จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

           การอบรมในครั้งนี้นิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก และได้ความรู้จากการอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากเช่นกัน โดยในแต่ละฐานได้ให้นิสิตได้ใช้ศักยภาพที่ตนเองมีออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกด้วย และสิ่งที่นิสิตได้รับในการอบรมครั้งนี้คือ “ความกล้าแสดงออก” โดยไม่มีผิดมีถูก และหวังว่านิสิตจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากวิทยากรทั้ง 4 ท่าน ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
26/3/2563 16:35:13น. 2277
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้แก่นิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

#วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ #ทักษะด้านภาษาอังกฤษ #mis


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน