แชร์ Twitter 
612
   SDG

     แนวปฏิบัติในช่วงระหว่างการปิดที่ทำการ เป็นการชั่วคราวของมหาวิทยาลัยพะเยาแท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   .   
ข้อมูล/ข่าว :    .   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :28/3/2563 20:15:02

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน