แชร์ Twitter 
228
   SDG

     กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และกองกิจการนิสิต ลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม ดูแลความเป็นอยู่ของนิสิตในหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา

ในวันนี้ (31 มีนาคม 2563) เวลา 10.00 น. นำโดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยอาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวอำนวยพร ขัติวงค์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และกองกิจการนิสิต ลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม และดูแลสภาพความเป็นอยู่และความต้องการของนิสิตที่พักอาศัยอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงการปิดทำการเป็นการช่วงคราว เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ทั้งนี้ได้นำน้ำดื่มที่ได้รับจากการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยพะเยา ไปมอบให้กับนิสิตอีกด้วย  ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิต กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ   
เพิ่มข่าวโดย :   rukchanoo.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/3/2563 15:28:02

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน