นิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับคณะ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562

1/4/2563 16:38:09น. 1830
รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น


#ขอแสดงความยินดี
1.นางสาวกิติพร ปานา รหัสนิสิต 59213336
2.นางสาวพัชรินทร์ บุญวงค์ รหัสนิสิต 59213561

โครงการที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับคณะ : ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการ : การพัฒนาสารสนเทศด้านทุนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ตำแหน่ง : นักปฏิบัติการชุมชน
สาขาวิชา : พัฒนาสังคม
สถานประกอบการ : สถาบันพัฒนาองค์กรชมชุน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ
https://youtu.be/L07HSkDpjKY


#ขอแสดงความยินดี
1.นางสาว อาทิตยา เขียวสอาด รหัสนิสิต 59113098
2.นางสาว เกศกนก ไชยโย รหัสนิสิต 59214382
3.นาย อนุวัต วังวล รหัสนิสิต 59215079

โครงการที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับคณะ : ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โครงงาน ส่งเสริมการต่อยอดตลาดสินค้า : Promote to expansion about local market products

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
สถานประกอบการ สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเชียงราย
https://youtu.be/qHzUbG7EVAc

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
1/4/2563 16:38:09น. 1830
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับคณะ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562

#รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน