คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2563 ในรูปแบบออนไลน์

2/4/2563 15:26:13น. 2121
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2563 ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 2 เมษายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ชั้นปีที่ 4 ทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรจุลชีววิทยา หลักสูตรชีวเคมี และหลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านกลุ่มปิดเฟสบุ๊ก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีวิทยากร 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร ทิพย์เดช สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชพล เมธารัชกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน” ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้ปรับตัวและเรียนรู้ทักษะสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการทำงานหรือศึกษาต่อในอนาคต

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ใจเขียนดี   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ใจเขียนดี   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   
2/4/2563 15:26:13น. 2121
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2563 ในรูปแบบออนไลน์

#โครงการปัจฉิมนิเทศ


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน