ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญบุคลกรและนิสิต เข้าร่วม Live Online ผ่าน Microsoft Teams เรื่อง “แนวทางการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับทำงานจากทางบ้าน (Work from home)” วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.-16.30 น. 7/4/2563 13:26:10น. 1772

หัวข้อ ( Work from home )
1. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่เหมาะสมต่อองค์กรและต่อการใช้งานตามสถานการณ์ เพื่อให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (video conference) ด้วย Microsoft Teams หรือ Google Meet
3. แบ่งกลุ่มงาน (Outlook) และการนัดหมาย (Calendar)
4. จัดเก็บข้อมูลและแลกเปลี่ยนไฟล์ข้อมูลกันด้วย Microsoft OneDrive หรือ Google Drive
5. การมอบหมายงานและติดตามงาน
6. แบบฟอร์มออนไลน์ แบบสอบถามออนไลน์
7. การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายจากภายนอกหน่วยงาน (SSLVPN) เฉพาะบุคลากรเท่านั้น ดาวน์โหลด และดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ อื่นๆ

เริ่ม Live วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 12.30 น.-16.30 น. Scan Qr Code เข้าใช้งาน Microsoft Teams สำหรับบุคลากร user@up.ac.th สำหรับนิสิต รหัสนิสิต@up.ac.th สอบถามปัญหาการใช้งาน FB:citcoms


facebook twitter line


ภาพ :   citcoms   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิตินนท์ มณีธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   thitinon.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/4/2563 13:26:10

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน