โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น มอบข้าวหอมมะลิ ให้กับสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา 24/4/2563 15:18:15น. 1530

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์_มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 24 เมษายน 2563 โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น นำโดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และ ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มอบข้าวหอมมะลิจำนวน 300 กิโลกรัม ให้กับสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อให้เทศบาลเมืองพะเยาได้บรรจุลงถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/4/2563 15:18:15

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน