รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ประชุมคณะทำงาน UP Impact Ranking

29/4/2563 13:47:58น. 3116
THE Impact Rankings 2020

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 รศ.ดร.เสมอ  ถาน้อย  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้เรียกประชุมคณะทำงาน UP Impact Ranking เพื่อพูดคุยและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ของผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก Times Higher Education Impact Rankings 2020 ที่ได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 นั้น โดยผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการประเมินอยู่ในอันดับที่ 401-600 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 11 ของประเทศไทย

ซึ่งการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก วัดจากการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดทั้ง 17 ตัวชี้วัด (17 SDGs) ที่ครอบคลุมตัวชี้วัดที่สร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ทั้งในด้านการศึกษา การวิจัย การดำเนินงาน และกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับสังคม เป็นต้น

และในการประชุมครั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมได้มอบหมายคณะทำงานให้วิเคราะห์ข้อมูล THE Impact Rankings 2020 เพื่อเตรียมตัว วางแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำข้อมูลในการส่งประเมินอีกครั้งในปีต่อไป

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวกุลพรภัสร์ อรุณกิจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kolpornphus.ar@up.ac.th   
29/4/2563 13:47:58น. 3116
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ประชุมคณะทำงาน UP Impact Ranking

#THEImpactRanking2020 #17SDGs


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน