อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาลงพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นกล้วยเพื่อทำแนวกันไฟป่า 5/5/2563 23:11:33น. 684

ปลูกต้นกล้วยทำแนวกันไฟ
วันนี้ วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นกล้วย จำนวน 120 ต้น บริเวณแนวเขตมหาวิทยาลัย ด้านข้างองค์พระพุทธภุชคารักษ์ เพื่อสร้างแนวกันไฟป่าทางธรรมชาติ ซึ่งป็นวิธีการตัดช่วงความต่อเนื่องของเชื้อเพลิง เพื่อลดความรุนแรงของไฟไม่ให้ไฟลุกลามเข้าไปในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ในการนี้ได้เลือกปลูกต้นกล้วย เนื่องจากต้นกล้วยเป็นพืชที่มีน้ำเลี้ยงตลอดทั้งลำต้น มีเรือนยอดแน่นทึบปกคลุมดิน ทำให้แสงส่องถึงพื้นดินได้น้อย ความชุ่มฉ่ำของน้ำที่อยู่กับต้นกล้วยจะช่วยให้แนวป้องกันไฟป่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการนำต้นกล้วยมาปลูกทำเป็นแนวกำแพงป้องกันไฟป่าจึงก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลต่อมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ท่านอธิการบดี ยังถือเอากิจกรรม "ปลูกต้นกล้วย ทำแนวกันไฟป่า" ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเนื่องใน "วันต้นไม้แห่งชาติ" ที่จะมาถึงในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ เพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยาและประเทศชาติของเราอีกด้วย


แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายศุภกิตติ์ รินถา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายชยุต ตนะทิพย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jittra.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/5/2563 23:11:33

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน