เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 7/5/2563 22:28:33น. 1069แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   .   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/5/2563 22:28:33

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน