เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลหน่วยงานตามที่รับมอบอำนาจ ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 7/5/2563 22:49:48น. 1903

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   .   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/5/2563 22:49:48

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน