กองกิจการนิสิต จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์

8/5/2563 20:12:38น. 1705
ผู้นำนิสิต
กองกิจการนิสิต โดยงานกิจกรรมนิสิต จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานขององค์การบริหารกิจกรรมนิสิต (อบกน.) ได้แก่ สภานิสิต องค์การนิสิต เวียง สารวัตรนิสิต สโมสรนิสิต ให้มีประสิทธิภาพ การร่วมคิดและวางแผนการดำเนินโครงการ เรียนรู้ระบบการเงินและพัสดุภาครัฐ การออกแบบกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ภายใต้สภาวะวิกฤติและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน ตลอดจนการเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้นิสิตได้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ในความปกติแบบใหม่ (New normal) โดยจัดอบรมระหว่าง วันที่ 7-31 พฤษภาคม 2563 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
8/5/2563 20:12:38น. 1705
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิต จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์

#ผู้นำนิสิต


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน