งานผลิตสื่อนวัตกรรม ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์จัดสอบออนไลน์รายวิชาคณิตศาสตร์ 2 สำหรับนิสิตระดับชั้นปีที่ 2 15/5/2563 8:57:42น. 1339

จัดการเรียนการสอนออนไลน์

เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ให้บริการควบคุมดูแลการจัดสอบออนไลน์ผ่านระบบ LMS (Learning Management System) ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ ในการจัดสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ 2 ระดับชั้นปีที่ 2 จำนวนนิสิต 195 คน โดยมี ดร.ธีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ และ ดร.เอื้อมพร วิทยารัฐ อาจารย์ประจำวิชาดังกล่าว ควบคุมและดูแลการสอบในครั้งนี้ ผ่านระบบ VDO Conference ด้วยโปรแกรม ZOOM

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เจษฎา ธรรมสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    ุยุพา คุ้มคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kedsanee.ng@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/5/2563 8:57:42

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน