นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ติดอันดับ 1-100 ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus 18/5/2563 2:39:08น. 819

นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ติดอันดับ 1-100 ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus Monash University Malaysia

นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ติดอันดับ 1-100 ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus (ข้อมูลผลงานระหว่างปี 2014-2019) โดยอันดับที่ 1 และ 2 เป็นนักวิจัยจาก Monash University Malaysia ที่มีความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
.
รายชื่อ นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ติดอันดับ 1-100

อันดับ 3 รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
อันดับ 14 ผศ. ภก. กิรติ เก่งกล้า รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา
อันดับ 26 ดร. ภก. นิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดี
อันดับ 33 ผศ. ดร. ภก. ณัฐกรณ์ ใบแสง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิรัชกิจ
อันดับ 37 ผศ. ดร. ภญ. ศุภางค์ คนดี ประธานหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม
อันดับ 41 ดร. ภญ. ปาจรีย์ มงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา
อันดับ 50 อ. ภญ. ปรียเนตร วิไลรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาบริบาลเภสัชกรรม
อันดับ 91 ผศ. ภญ. จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ
.
Top 100 authors, by Scholarly Output at the University of Phayao over the period 2014 to 2019.

ข้อมูลจาก http://www.scival.com/overview/authors…

หมายเหตุ:
1. SciVal คือ แพลทฟอร์มหรือเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับ Research Performance Assessment และเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยเป็นหลัก พัฒนาขึ้นโดยสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus
2. การสืบค้นข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย โดยเป็นผลงานที่มีการระบุมหาวิทยาลัยพะเยาเป็น affiliation ในผลงานตีพิมพ์

#คณะเภสัชศาสตร์
#มหาวิทยาลัยพะเยา
#วิจัยและนวัตกรรม
----------------------
??ติดต่อสอบถาม
??www.pharmacy.up.ac.th
??054-466666 ต่อ 3188
FB: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาแท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/5/2563 2:39:08

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน