โรงเรียนสาธิตม.พะเยา ดำเนินการประชุมการจัดการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 18/5/2563 16:47:08น. 1237

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หลังพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมตรวจความพร้อมของอาคารเรียน อาคารปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ  
facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/5/2563 16:47:08

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน