ธารน้ำใจชาวสาธิตสู้ภัย COVID-19 18/5/2563 16:50:32น. 1568

covid-19

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้ให้ช่วยเหลือแก่นักเรียนในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภคสำหรับนักเรียนโครงการฯ ที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และรองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนมอบของให้แก่นักเรียนโครงการฯ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/5/2563 16:50:32

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน