แชร์ Twitter 
284
   SDG

     โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) วิทยาเขตเชียงราย ประจำเดือนพฤษภาคม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาเขตเชียงราย
วันนี้ (23 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.00 น. วิทยาเขตเชียงรายได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) วิทยาเขตเชียงราย ประจำเดือนพฤษภาคม ในหัวข้อ แนวปฏิบัติของงานพัสดุ งานการเงินและบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานและการทำงานเป็นทีม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย เป็นประธานในโครงการ และบุคลากรของวิทยาเขตเชียงรายเข้าร่วมโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินการในหัวข้อดังกล่าว ณ ห้องประชุม R206 มหาวิทยาลัยพะเยาวิทยาเขตเชียงรายภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   kanjana.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/5/2563 22:23:00

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน