แชร์ Twitter   
398
    

     รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการต่อยอดและผลักดัน พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)

รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการต่อยอดและผลักดัน พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.15 น. รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์

หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ณ ห้องประชุมเล็ก ลานม่วนใจ๋

หนองระบู เพื่อร่วมพัฒนาเมืองพะเยาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน มีงานทำ ซึ่งอยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์

ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ พร้อมด้วยคณะทำงาน และเทศบาลเมืองพะเยา นำโดย

นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นายอัษฏากรณ์ ฉัตรานันท์ เลขานุการฯ นายกิ่ง

บุญเจริญ รองปลัดเทศบาล ว่าที่ร้อยโทประจักษ์ ศรีจำปา รองปลัดเทศบาล ผอ.สุรีพร โกมลธง ผอ.โชคดี

สกุลทวีพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสร้าง การเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้การสนับสนุนจากหน่วย

บริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)


ภาพ / ข้อมูล : นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/
ภาพ :   นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/5/2563 16:15:14

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน