อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ จัดทำคู่มือการใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการสอนและการสอบออนไลน์

1/6/2563 15:16:30น. 1987
Microsoft Teams, คู่มือการใช้งาน, สอนออนไลน์

ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) มีการแพร่ระบาดไปในวงกว้าง จึงทำให้เกิดการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ขึ้นและประกอบกับทางแขนงวิชาเคมีคลินิกและพิษวิทยา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการใช้ Microsoft Teams ในการเรียนการสอนในภาวะปรกติภายใต้แนวคิด “Paperless Classroom” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมาในทุกรายวิชา พบว่า Microsoft Teams มีศักยภาพในการใช้เป็นห้องเรียนเสมือนจริงได้ สามารถสื่อสารกับนิสิต วัดผลและติดตามผลสัมฤทธิ์การเรียนของนิสิต รวมไปถึงสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการเรียนของนิสิตได้เป็นอย่างดี

ทางแขนงวิชาฯ จึงได้มีการจัดทำ "คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการสอนและการสอบออนไลน์" เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การใช้งาน Microsoft Teams และผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่เกี่ยวข้องสำหรับคณาจารย์ที่ยังไม่เคยใช้งานหรือคณาจารย์ที่เคยใช้งานแล้วแต่ยังไม่คุ้นชิน ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการเรียนการสอนในแบบปรกติมากที่สุด โดยเนื้อหาภายในคู่มือจะเริ่มตั้งแต่ข้อมูลทั่วไปของ Microsoft Teams การติดตั้งลงในอุปกรณ์ประเภทต่างๆ การสร้างและการจัดการห้องเรียน การอัพโหลดเอกสารและสื่อการเรียนรู้ การดำเนินการสอน การมอบหมายการบ้านและแบบฝึกหัด รวมไปถึงการออกข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ และการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน

สามารถดาวโหลดคู่มือการใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการสอนและการสอบออนไลน์ ได้จากลิงก์ https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CLvL16NH10uDR1AY8nRM-9Rc1O6VdL9AgO4RCZ0X8nVUQlJWOEtQWFo2SDdDMU5FSEpUVVNNN1BGVy4u

หรือแสกน QR Code โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นก่อนทำการดาวโหลด
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.ทนพ.เสริม สุรพินิจ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ทนพ.เสริม สุรพินิจ   
เพิ่มข่าวโดย :   gomate.la@up.ac.th   
1/6/2563 15:16:30น. 1987
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ จัดทำคู่มือการใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการสอนและการสอบออนไลน์

#Microsoft Teams #คู่มือ #สอนออนไลน์
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน