ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ทนพญ.สาวิตรี นะงอลา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับทุนวิจัย L' Agence universitaire de la Francophonie (AUF) สนับสนุน โดย รัฐบาลฝรั่งเศส ใน โครงการชื่อ "User-friendly and safe COVID-19 testing facilities in Thailand (in Phayao Province)"

1/6/2563 16:46:02น. 3274
อาจารย์เทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับทุน AUF จาก รัฐบาลฝรั่งเศส

โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำระบบบริการเก็บสิ่งตัวอย่างและส่งตรวจโรค COVID-19 ใน ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยได้รับทุนวิจัยเป็นเงิน 10,000.-€ (ประมาณ สามแสนกว่า บาทไทย) โดย คณะผู้ดำเนินโครงการนี้ ประสงค์จะให้บริการผู้ด้อยโอกาสในจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จึงขอเชิญชวน ท่านผู้มีจิตรศรัทธา ร่วมบริจาค เงิน หรือ วัสดุ หรืออุปกรณ์ ป้องกันการติดเชื้อ หรือ ตู้สำหรับทำการเก็บสิ่งตัวอย่างตรวจอย่างปลอดภัย ให้กับโครงการนี้

[The project aims to set a service system for sample collection and sending for RT-PCR testing for COVID-19 diagnosis. This project also aims to help underprivileged people in Phayao Province to access to the test. The total grated money is 10,000.-€ (approximately 300,000.-Thai Baht). The researchers want to support people in need as many as possible. Therefore, the project needs donation from devotees who want to donate money, personal protective equipment or positive pressure booth for safer specimen collection.]


ท่านที่ประสงค์บริจาคเงิน

โปรดโอนเข้า บัญชีเลขที่ 515-7-09391-4 ชื่อบัญชี นายยุทธนา หมั่นดี ประเภทสะสมทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ สาขาหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

โปรดระบุในการโอนด้วยว่า "AUF COVID 19 MT AHS UP 2020"

ส่งหลักฐานการโอนเงิน มาทาง

LINE: yuttana mundee หรือ Facebook: ยุทธนา หมั่นดี หรือ e-mail: myuttana@hotmail.com

ขอขอบคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูง

[Devotee who want to donate money

Please transfer your money to the account number: 515-7-09391-4, name: Yuttana Mundee, Type: saving

Bangkok Bank, Front University of Phayao Branch

Note on the transfer slip as "AUF COVID 19 MT AHS UP 2020"

Send your transfer slip to

LINE: yuttana mundee or Facebook: yuttana mundee or e-mail: myuttana@hotmail.com

Thank you very much in advance]   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Palagon Udomkichpagon   
ข้อมูล/ข่าว :    Yuttana Mundee   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   
1/6/2563 16:46:02น. 3274
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ทนพญ.สาวิตรี นะงอลา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับทุนวิจัย L' Agence universitaire de la Francophonie (AUF) สนับสนุน โดย รัฐบาลฝรั่งเศส ใน โครงการชื่อ "User-friendly and safe COVID-19 testing facilities in Thailand (in Phayao Province)"

#คณะสหเวชศาสตร์
#sdg3 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน