คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนหน้ากากผ้าแก่บุคลากรทุกคนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

1/6/2563 20:34:47น. 1959
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนหน้ากากผ้าแก่บุคลากรทุกคนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
คณะกรรมการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สนับสนุนหน้ากากผ้าแก่บุคลากรทุกคนเพื่อป้องกัน COVID-19
เนื่องด้วยบุคลากรสายสนับสนุนต้องกลับมาปฏิบัติงานเป็นปกติ และบุคลากรสายวิชาการต้องกลับมาปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยมากขึ้น เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องเข้มงวดกับบุคลากรเป็นพิเศษ โดยคณะกรรมการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เห็นว่าหน้ากากอนามัยแบบผ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นในลำดับแรกที่ทางบุคลากรทุกคนพึ่งมี นอกเหนือจากมีการรณรงค์แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส (COVID-19) แล้วคณะจึงสนับสนุนในบุคลากรทุกคนได้มีหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากโรคระบาดนี้ด้วย


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คุณหนึ่งฤทัย เทพสิงห์   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.วิทวัส สัจจาพงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   
1/6/2563 20:34:47น. 1959
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนหน้ากากผ้าแก่บุคลากรทุกคนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

#วิทยาศาสตร์การแพทย์ #COVID19
#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน