วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 8 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2/6/2563 22:06:31น. 1269

วันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์


วันที่ 2 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 8 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์, นายประฐมพงษ์ ทองรอด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน, รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และผู้บริหาร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ ซึ่งรักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง โดยในงานมีการประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม (อาคาร2) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จากนั้นในช่วงเย็น ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ต้นเหลืองปรีดียาธร เพื่อให้เป็นพื้นที่สีเขียวมีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี ณ บริเวณรอบๆ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล / คณะทันตแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/6/2563 22:06:31

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน