กองกิจการนิสิต ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย 6/6/2563 16:27:38น. 665

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา ได้รับมอบ กล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา จำนวน 400 ต้น เพื่ออนุบาลกล้าไม้และเตรียมปลูกในช่วงฤดูฝน บริเวณพื้นที่ด้านหลังมหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้บุคลากรกองกิจการนิสิตได้ร่วมกัน ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 20 ต้น เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในพื้นที่บริเวณอาคารสงวนเสริม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา 


แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/6/2563 16:27:38

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน