ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ จากสำนักพิมพ์ J-GATE

9/6/2563 11:33:54น. 1804
J-GATE
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ จากสำนักพิมพ์ J-GATE เปิดให้เข้าถึงข้อมูลงานวิจัยที่มีคุณภาพในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็ม 17 ล้านรายการ วารสารครอบคลุมหลายสาขาวิชา เช่น เกษตรกรรมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, ศิลปะและมนุษยศาสตร์, วิทยาศาสตร์พื้นฐาน, วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์วิศวกรรมและเทคโนโลยีสังคมศาสตร์และการจัดการ

             ทดลองใช้งานได้ที่ URL: https://jgateplus.com/search/login/

                                  Username: uniphuser  

                                  Password: uniphuser1545292935

            ใช้งานได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สำนักพิมพ์ J-GATE   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
9/6/2563 11:33:54น. 1804
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ จากสำนักพิมพ์ J-GATE

#J-GATE #งานวิจัย #บทความ #ฐานข้อมูลออนไลน์
#sdg4 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน