ดร.เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานกำกับและติดตาม ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยพะเยา

12/6/2563 13:30:40น. 2955
ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานกำกับและติดตาม ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยพะเยา

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานกำกับและติดตาม ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการคณะดำเนินงานฯ และคณะกรรมการดำเนินงานฯ ทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีในการประกาศผลคะแนน และการมอบเกียรติบัตร ให้กับหน่วยงานที่มีผลการประเมิน ITA ที่มีคะแนนอยู่ในระดับสูง ระดับคณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้บริหารของหน่วยงานเป็นผู้รับมอบ มีทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือระดับ A ได้รับคะแนนตั้งแต่ 85.00 คะแนน ขึ้นไป และ ระดับ B ได้รับคะแนน 75.00-84.99 คะแนน #คณะเภสัชศาสตร์ #ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

#คณะเภสัชศาสตร์
#มหาวิทยาลัยพะเยา
#วิจัยและนวัตกรรม
----------------------
??ติดต่อสอบถาม
??www.pharmacy.up.ac.th
??054-466666 ต่อ 3188
FB: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
12/6/2563 13:30:40น. 2955
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ดร.เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานกำกับและติดตาม ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยพะเยา

#คณะเภสัชศาสตร์ #ITA #ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน