อธิการบดี ม.พะเยาจับมือ วว. และ จ.พะเยา ขับเคลื่อนนวัตกรรมเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อพัฒนาจังหวัด

12/6/2563 14:18:54น. 2347
พะเยาจับมือ
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมคณะผู้บริหารเข้าประชุมหารือร่วมกับนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายสายัน ตันพาณิชย์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ พร้อมด้วย ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำองค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้หารือแนวทางการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาพื้นที่และพืชอัตลักษณ์จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการต่างๆ อาทิเช่นโครงการ Thai Cometopoeia โครงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมด้วยเกษตรนวัตกรรม เป็นต้น นอกจากนั้นทั้ง 3 ฝ่ายยังเห็นชอบในการสร้างความร่วมมือเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนานวัตกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพในพื้นที่จังหวัดพะเยา อาทิการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรท้องถิ่น การยกระดับผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้า OTOP การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งทั้งสามฝ่ายตกลงจะดำเนินการให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยในส่วนของ ม.พะเยา จะมีสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และคณะเภสัชศาสตร์ เป็นหน่วยงานนำร่องในการดำเนินงาน  


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
12/6/2563 14:18:54น. 2347
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อธิการบดี ม.พะเยาจับมือ วว. และ จ.พะเยา ขับเคลื่อนนวัตกรรมเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อพัฒนาจังหวัด

#สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UPITI
#sdg1 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน