คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการ “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ : Systematic Review & Evidence Synthesis”

15/6/2563 15:30:54น. 3666
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ : Systematic Review & Evidence Synthesis ผ่าน Microsoft Teams

เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ : Systematic Review & Evidence Synthesis” โดยเป็นการจัดโครงการออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย โดยมี ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมบรมทุกท่าน ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเขียนงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรเป็นจำนวนมาก ทั้งจากภายในคณะสหเวชศาสตร์และหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และกองบริหารงานวิจัย เป็นต้น

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ และ ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข และ ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์   
เพิ่มข่าวโดย :   gomate.la@up.ac.th   
15/6/2563 15:30:54น. 3666
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการ “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ : Systematic Review & Evidence Synthesis”

#สหเวชศาสตร์ #วิจัยและบริการวิชาการ #แลกเปลี่ยนเรียนรู้ #เขียนงานวิจัย #ทบทวนวรรณกรรม
#sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน