สถาบันนวัตกรรมฯ เพิ่มทักษะ Smart Farmer อ.ภูซาง ด้วย Innovation และ Design

18/6/2563 11:38:48น. 2085

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ฝ่ายออกแบบนวัตกรรม และฝ่ายประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม และนางสาวกัญญาณัฐ สุวรรณโณ เจ้าหน้าที่ประสานงานอุตสาหกรรม ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมอมรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะ Smart Farmer ด้วยการบริหารจัดการกลุ่ม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา โดยบรรยายในหัวข้อ Design Branding Marketing การออกแบบเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ และสถานประกอบการ การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการออกแบบ และการบรรยายเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจให้กับกลุ่ม Smart Farmer ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (เครือข่าย) อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
18/6/2563 11:38:48น. 2085
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สถาบันนวัตกรรมฯ เพิ่มทักษะ Smart Farmer อ.ภูซาง ด้วย Innovation และ Design

#สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #๊UPITI
#sdg1 #sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน