Open UP 2020 Online มหาวิทยาลัยพะเยา ปรับโฉม LIVE สด ต้อนรับฟ้ามุ่ย ช่อที่ 10

18/6/2563 17:55:04น. 3770
Open UP 2020 Online มหาวิทยาลัยพะเยา ปรับโฉม LIVE สด ต้อนรับฟ้ามุ่ย ช่อที่ 10

Open UP 2020 Online มหาวิทยาลัยพะเยา ปรับโฉม LIVE สด ต้อนรับฟ้ามุ่ย ช่อที่ 10

        ช่วงบ่ายวันนี้ (วันที่ 18 มิถุนายน 2563) รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นายพิเชษฐ  ถูกจิตร เจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต และองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต (อบกน.) จัดกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2563OPEN UP 2020 Onlineช่วงเวลา 13.00-16.00 น. ทาง Facebook live กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ฟ้ามุ่ยช่อที่ 10) ซึ่งการปรับรูปแบบในครั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ทำให้มีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Live สดผ่านทาง Facebook กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

        สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ในช่วงแรก ได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ และบรรยายเรื่อง “กิจกรรมนิสิตในยุค New Normal” เพื่อให้นิสิต และผู้ปกครองได้รับทราบการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิต และปรับรูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตใหม่ หลังจากนั้น เป็นกิจกรรม We are proud of UP การแนะนำอัตลักษณ์บัณฑิต ม.พะเยา และคุณธรรม จริยธรรมนิสิต โดย ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ และผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นายพิเชษฐ  ถูกจิตร สำหรับในช่วงที่ 2 พบกับองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต (อบกน.) ได้แก่ องค์การนิสิต สภานิสิต เวียง สารวัตรนิสิต ซึ่งพี่ๆ มาแนะนำกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงพรีวิวกิจกรรมของแต่ละหน่วยกิจกรรมที่ผ่านมา และนำเสนอกิจกรรมที่จะจัดขึ้นให้กับนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2563 รวมทั้งกองกิจการนิสิต มีการแนะนำในการเก็บชั่วโมงกิจกรรมเพื่อเป็นข้อมูลในการเข้าร่วมกิจกรรมแก่นิสิตใหม่ ปิดท้ายกิจกรรมด้วยเพลงเพราะๆ จากดนตรีในช่วง Music from Dome   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล / กนกวรรณ ประภากรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร / กองกิจการนิสิต มพ.   
เพิ่มข่าวโดย :   Suttikran.kh@up.ac.th   
18/6/2563 17:55:04น. 3770
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


Open UP 2020 Online มหาวิทยาลัยพะเยา ปรับโฉม LIVE สด ต้อนรับฟ้ามุ่ย ช่อที่ 10

#ต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่10 #มหาวิทยาลัยพะเยา #OpenUP2020
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน