คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ผ่านโปรแกรม Zoom

23/6/2563 15:17:59น. 1095
ปฐมนิเทศ, สหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการ “โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่” ประจําปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30-12.00 น.ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้กับนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 โดยมีกิจกรรมรับฟังโอวาทจาก ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ต่อจากนั้นเป็นการแนะนำบุคลากรภายในคณะฯ แนะนำหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต แนะนำการทำกิจกรรม การเข้าหอพักและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ตลอดจนมีการเปิดโอกาสให้นิสิต ผู้ปกครองได้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมประมาณ 159 คน และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายชนะพล จันทรากาศ   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.ดร.กภ.สุดารัตน์ สังฆะมณี   
เพิ่มข่าวโดย :   gomate.la@up.ac.th   
23/6/2563 15:17:59น. 1095
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ผ่านโปรแกรม Zoom

#ปฐมนิเทศ #สหเวชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน