คณะนิติศาสตร์ดำเนินการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รหัส 63 ผ่านช่องทาง Microsoft Teams Live Event 23/6/2563 17:27:33น. 658

คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รหัส 63 ผ่านช่องทาง Microsoft Teams Live Event
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. คณะนิติศาสตร์นำโดยคณบดีคณะนิติศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ และผู้บริหารคณะ ดำเนินการปฐมนิเทศนิสิตนิติศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่าน ระบบMicrosoft Teams Live Event ณ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 


 แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   krittabhorn.ju   
ข้อมูล/ข่าว :    กฤตพร จุใจ/คณะนิติศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/6/2563 17:27:33

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน