พร้อมเปิดบ้านสาธิตพะเยา 29 มิถุนายนนี้ พบกับทุกชั้นเรียน 23/6/2563 18:10:01น. 625

โรงเรียนสาธิต
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ นำทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ตรวจเยี่ยมเตรียมพร้อมก่อนการเปิดสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยทางโรงเรียนมีการจัดเตรียมความพร้อมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การจัดการชั้นเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตลอดจนการใช้พื้นที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนที่สนับสนุนกิจกรรม การเรียนรู้ เช่น อาคารโภชนาการ สนามกีฬา ห้องปฏิบัติการและอื่น ๆ รวมถึงการบริหารจัดการส่วนงานหอพักนักเรียนที่ได้มาตรฐานรองรับตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยามีศักยภาพและความพร้อมอย่างสูงในการเปิดการเรียนการสอนพร้อมต้อนรับนักเรียนกลับสู่ห้องเรียนและหอพักอย่างอบอุ่น
 


  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    พิศาล เครือลิต   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/6/2563 18:10:01

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน

โครงการ TQA Criteria  </a><div style=

5 โครงการ TQA Criteria

 20 ม.ค. 2564    186