คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาของอาจารย์ปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ (MS-Teams)

24/6/2563 14:05:26น. 1193
คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาของอาจารย์ปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ (MS-Teams)
ซึ่งกิจกรรมเป็นการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "จิตวิทยาในวัยรุ่น : เทคนิคการให้คำปรึกษา ความรู้ความเข้าใจ และบทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า” โดย พญ.มนิสสรา เกตุแก้ว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ "แนวทางการปฏิบัติในการช่วยเหลือนิสิตผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า" โดยคุณธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์ หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตฯ และนอกจากนี้ยังมีการอบรมการใช้ระบบการเรียนกานสอนที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาโดยนางสาวสุดารัตน์ แซ่จ๋าว รักษาการหัวหน้างานวิชาการ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร/พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
24/6/2563 14:05:26น. 1193
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาของอาจารย์ปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ (MS-Teams)

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg3 #sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน