รางวัลที่ 1 (ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ) นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 25/6/2563 13:33:39น. 975

 นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น

นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา  ประจำปีการศึกษา 2562

รางวัลที่ 1 (ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ)

นางสาวกิติพร  ปานา และนางสาวพัชรินทร์  บุญวงค์ นิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม ผลงานเรื่อง “การพัฒนาสารสนเทศด้านทุนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย”

สถานประกอบการ: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ

ผศ.มนตรา  พงษ์นิล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   จุฑาทิพ พงษ์ประภาส   
ข้อมูล/ข่าว :    จุฑาทิพ พงษ์ประภาส   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/6/2563 13:33:39

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน