นักเรียนสาธิตม.พะเยา ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา “โครงการเพชรล้านนา” ประจำปีการศึกษา 2562

25/6/2563 15:15:47น. 1979
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา “โครงการเพชรล้านนา” ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดพะเยา ณ อาคารสโมสรเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีพระเดชพระคุณเจ้าพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต)
เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผู้ก่อตั้งโครงการเพชรล้านนา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาในครั้งนี้
โดย
มีรายชื่อนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯที่ได้รับรางวัล ดังนี้


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

1. เด็กหญิงทัชชกร ไชยรินคำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

2. เด็กหญิงกนกวรรณ สุขศิริเจริญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย

3. เด็กหญิงปุณยภา ไชยรินคำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

4. เด็กหญิงพิชญฎา ไชยกุลเจริญสิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   
25/6/2563 15:15:47น. 1979
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นักเรียนสาธิตม.พะเยา ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา “โครงการเพชรล้านนา” ประจำปีการศึกษา 2562

#สาธิตพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน