แชร์ Twitter   
128
  

     คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ. ภญ. ปรียเนตร วิไลรัตน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น"ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาขอแสดงความยินดีกับ อ. ภญ. ปรียเนตร วิไลรัตน์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562

----------------------
ติดต่อสอบถาม
www.pharmacy.up.ac.th
054-466666 ต่อ 3188
FB: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/6/2563 14:46:07

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน