ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ผ่านการประเมินและขึ้นทะเบียนรับรองตามกฎหมายแล้ว 27/6/2563 18:32:18น. 1636

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ผ่านการประเมินและขึ้นทะเบียนรับรองตามกฎหมายแล้ว
จาก..กระบวนพิจารณาในชั้นศาล...
สู่...กระบวนการไกล่เกลี่ยภาคประชาชน
จาก...คำตัดสิน...สู่ข้อตกลงด้วยความสมัครใจ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ม.พะเยา
ภายใต้ความอนุเคราะห์ของ : ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา
ภายใต้กำกับดูแลของ : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

“ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา” ได้ผ่านการประเมินและขึ้นทะเบียนรับรองตามกฎหมายแล้ว
หากมีข้อพิพาททั้งทางแพ่งและทางอาญา และคู่กรณีประสงค์ให้ศูนย์ฯ ดำเนินการไกล่เกลี่ยให้ และทำบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท
ซึ่งผลของข้อตกลงสามารถบังคับใช้และมีผลตามกฎหมาย พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ 2562
สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
———

อ้างอิง

ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562


   

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/6/2563 18:32:18

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน