มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ลงนามบรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 29/6/2563 16:14:22น. 1784

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ลงนามบรรลุข้อตกลงความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ลงนามบรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือ

ด้านวิชาการ วิจัย กิจกรรม อบรมสัมมนาวิชาการ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการระหว่าง

อาจารย์และนิสิตทั้ง 2 สถาบัน ซึ่งสืบเนื่องจากการหารือข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 3

พฤษภาคม 3 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบันและเป็นประตูสู่โอกาสใน

การเรียนรู้ร่วมกันในอนาคต  

 

ภาพ/ข้อมูล: อาจารย์วรรณสา หมุดใหม่ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

Facebook Page: https://www.facebook.com/photolibarts/

เว็บไซต์: http://www.libarts.up.ac.th/  

facebook twitter line


ภาพ :   อาจารย์วรรณสา หมุดใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์วรรณสา หมุดใหม่ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/6/2563 16:14:22

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน