คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ ประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 พร้อมเชิญชวนและแนะแนวทางการเรียนการสอนออนไลน์

30/6/2563 15:52:47น. 1043
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ ประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 พร้อมเชิญชวนและแนะแนวทางการเรียนการสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ ประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 พร้อมจัดกิจกรรมเชิญชวนและแนะแนวทางการเรียนการสอนออนไลน์ ณ ห้อง CE14206 อาคารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธาน กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย การกล่าวต้อนรับคณาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ กลับเข้ามาปฏิบัติงาน กล่าวแนะนำบุคลากรใหม่ กล่าวแนะนำรักษาการหัวหน้าสำนักงานและรักษาการหัวหน้างาน มอบรางวัลให้กับอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตสหกิจดีเด่น มอบรางวัลให้กับอาจารย์ที่ยื่นขอประเมินการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การกล่าวรายงานความคืบหน้าการบริหารงานของคณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมพิเศษ: การนำเสนอวีดีโอแนะนำการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อเชิญชวนคณาจารย์ให้ปรับตัวเข้ากับรูปแบบการเรียนการสอนยุคใหม่ (New Normal) และปิดท้ายด้วยช่วงถาม-ตอบ ข้อสงสัยของคณาจารย์และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์

                                   

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ข้อมูล / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

Facebook Page: https://www.facebook.com/photolibarts/

เว็บไซต์: http://www.libarts.up.ac.th/ 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
30/6/2563 15:52:47น. 1043
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ ประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 พร้อมเชิญชวนและแนะแนวทางการเรียนการสอนออนไลน์

#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน