คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการ " ปฐมนิเทศและพัฒนาวิชาการสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา "

2/7/2563 9:53:00น. 1889
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการ " ปฐมนิเทศและพัฒนาวิชาการสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา "
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " ปฐมนิเทศและพัฒนาวิชาการสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา " ณ ห้อง CE10206 อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้รับผิดชอบโครงการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ ได้รับเกียรติจากคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับนิสิตบัณฑิตศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และถ่ายทอดประสบการณ์ แง่คิด มุมมอง แนวทางการปฏิบัติการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมแนะนำคณาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษา เสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และเปิดการบรรยายในหัวข้อ " แรงบันดาลใจในการเรียน ป.โท"


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
2/7/2563 9:53:00น. 1889
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการ " ปฐมนิเทศและพัฒนาวิชาการสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา "

#SmartAgriculture #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน