คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการ " ปฐมนิเทศและพัฒนาวิชาการสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา " 2/7/2563 9:53:00น. 935

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการ " ปฐมนิเทศและพัฒนาวิชาการสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา "
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " ปฐมนิเทศและพัฒนาวิชาการสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา " ณ ห้อง CE10206 อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้รับผิดชอบโครงการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ ได้รับเกียรติจากคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับนิสิตบัณฑิตศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และถ่ายทอดประสบการณ์ แง่คิด มุมมอง แนวทางการปฏิบัติการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมแนะนำคณาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษา เสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และเปิดการบรรยายในหัวข้อ " แรงบันดาลใจในการเรียน ป.โท"


 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/7/2563 9:53:00

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน

โครงการ TQA Criteria  </a><div style=

5 โครงการ TQA Criteria

 20 ม.ค. 2564    186