การขอขยายระยะเวลาการพำนักในราชอาณาจักรและรายงานตัวพำนักในราชอาณาจักรครบ 90 วัน

2/7/2563 16:30:11น. 1151
การขอขยายระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 1 และ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองกลาง โดยงานวิเทศสัมพันธ์ ได้อำนวยความสะดวกนำกลุ่มนิสิตและนักเรียนชาวกัมพูชา ในทุนพระราชทานสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า   กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ที่เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 18 คน เดินทางไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา เพื่อขอขยายระยะเวลาการพำนักในราชอาณาจักร   และรายงานตัวพำนักในราชอาณาจักรครบ 90 วัน ซึ่งได้รับการบริการอย่างดียิ่ง โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา

 
facebooktwitterline


ภาพ :   งานวิเทศสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานวิเทศสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   peerapong.ke@up.ac.th   
2/7/2563 16:30:11น. 1151
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


การขอขยายระยะเวลาการพำนักในราชอาณาจักรและรายงานตัวพำนักในราชอาณาจักรครบ 90 วัน#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน