แชร์ Twitter   
562
  

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2570

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2563 วิทยาเขตเชียงรายได้จัดกิจกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2570 ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานโครงการ และบุคลากรของวิทยาเขตเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมระดมความคิดในการจัดทำแผนดังกล่าว โรงแรมเชียงของ ทีคการ์เด้นท์ ริเวอร์ฟร้อนท์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และในเวลา 13.00 . ของวันที่ 7 กรกฏาคม 2563 วิทยาเขตเชียงรายได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไป
ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   kanjana.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/7/2563 16:29:35

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน