อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำขบวนชุมชนพะเยา ภายใต้การเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 2 โดย เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา และ สภาองค์กรชุมชนตำบล – สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 10/7/2563 15:46:25น. 834

เวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำขบวนชุมชนพะเยา ภายใต้การเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 2 โดย เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา  และ สภาองค์กรชุมชนตำบล – สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ผศ.อุดม งามเมืองสกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร
เวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำขบวนชุมชนพะเยา ภายใต้การเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 2 โดย เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา
และ สภาองค์กรชุมชนตำบล – สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่
9-10 กรกฎาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลแม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/7/2563 15:46:25

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน