อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำขบวนชุมชนพะเยา ภายใต้การเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 2 โดย เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา และ สภาองค์กรชุมชนตำบล – สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

10/7/2563 15:46:25น. 1733
เวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำขบวนชุมชนพะเยา ภายใต้การเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 2 โดย เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา  และ สภาองค์กรชุมชนตำบล – สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ผศ.อุดม งามเมืองสกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร
เวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำขบวนชุมชนพะเยา ภายใต้การเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 2 โดย เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา
และ สภาองค์กรชุมชนตำบล – สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่
9-10 กรกฎาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลแม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
10/7/2563 15:46:25น. 1733
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำขบวนชุมชนพะเยา ภายใต้การเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 2 โดย เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา และ สภาองค์กรชุมชนตำบล – สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

#เวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำขบวนชุมชนพะเยา #เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา
#sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน