คณะผู้บริหารสาธิตม.พะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 13/7/2563 15:29:11น. 380

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยอาจารย์ดรุณี อภัยกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร และอาจารย์พิศาล เครือลิต รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเปิดให้บริการตรวจสุขภาพแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่านตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 


 แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/7/2563 15:29:11

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน