การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (AUN QA) คณะเภสัชศาสตร์

15/7/2563 17:27:18น. 1535

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ธเนศ ทองเดชศรี ผศ.ดร.ภญ. ศุภางค์ คนดี และดร.ลภัสรดา มุ่งหมาย เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานที่คำนึงถึงคุณภาพในการจัดการศึกษาอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


---------------
สำนักงานคณะเภสัชศาสตร์ 3182,3188

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
15/7/2563 17:27:18น. 1535
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (AUN QA) คณะเภสัชศาสตร์

#งานประกันคุณภาพการศึกษา #คณะเภสัชศาสตร์


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน